Code lấy ID theo link Facebook

Cách lấy token: Ấn vào đây => Ctrl U => Ctrl F => Tìm EAAA... (copy đoạn EAAA dài nhất)